Gå til sideinnhold
Mann med PC

Kundevalg 2023

Det skal velges medlemmer til generalforsamlingen i Haugesund Sparebank blant kundene våre.

Vi er en kundeeid lokalbank og det betyr at du som kunde kan påvirke hvordan banken styres.

Generalforsamlingen i Haugesund Sparebank har 24 medlemmer, sammensatt av 13 kundevalgte, 5 valgt av egenkapitalbeviseierne og 6 valgt av de ansatte. Det er 15 varamedlemmer fordelt på 8 kundevalgte, 3 egenkapitalbevisvalgte og 4 ansattvalgte. Oppgavene til generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, velge styre og valgkomiteer.

Du som kunde kan nominere kandidater til å representere dine interesser i banken.

For kundevalget 2023 skal der velges 2 kandidater fra Haugesund og 1 kandidat fra Vindafjord. Kandidater som nomineres må være tilhørende disse valgdistriktene.

Frem til 10. januar kan du nominere en kandidat. Fyll ut skjema nederst på siden.

Slik forgår valget

1. Forslag til kandidater sendes inn

Stemmeberettigede kunder* kan fremme forslag på kandidater. Kandidatene må være tilhørende i valgdistriktene Haugesund og Vindafjord. Fyll ut skjema på denne siden og nominer din kandidat. Frist for å sende inn forslag på nye kandidater er 10. januar 2023. Forslag må inneholde kandidatens navn, adresse, e-post, telefonnummer og yrke.

Når fristen for nominasjon er gått ut så vil valgkomiteen vurdere innkomne forslag, innhente aksept fra aktuelle kandidater og sette opp valgliste.

*Kunder som er myndige og har, og i de siste seks måneder har hatt, et innskudd på minst 2.500 kroner i banken og tilhører bankens geografiske område er valgbare til generalforsamlingen.

Informasjon om generalforsamlingens oppgaver og medlemmer finner du her

2. Valgliste offentliggjøres 13. februar

3. Valgperiode 13.-17. februar

Valget gjennomføres digitalt og dersom du som kunde tilhører valgdistrikt Haugesund og Vindafjord så kan du stemme i perioden 13.– 17. februar.
For de kundevalgte skal det velges 3 medlemmer til generalforsamlingen – der 2 er fra Haugesund og 1 fra Vindafjord. Det er kundene tilhørende Haugesund som kan stemme på kandidatene fra Haugesund og kundene tilhørende Vindafjord som kan stemme på kandidatene fra Vindafjord.
Stemmeberettigede kunder må være myndige og har, og i de siste seks månedene har hatt, et innskudd på minst 2500 kroner. Hver kunde har 1 stemme ved valget.

4. Kunngjøring av kundevalgte medlemmer
(kommer etter valg og generalforsamling i mars)

Gi oss tilbakemelding