Gå til sideinnhold
Haugesund-22

Kundevalg til generalforsamlingen 2023

Vi er en kundeeid lokalbank og det betyr at du som kunde kan påvirke hvordan banken styres.

Slik foregår valget

1. Forslag til kandidater er sendt inn

Stemmeberettigede kunder* har fremmet forslag på kandidater som nå er behandlet og satt opp i en valgliste.

*Det er kun kunder tilhørende valgkretsene som er listet opp i punket under, som kan stemme for sin valgkrets.

2. Valgliste er nå offentliggjort for valgkretsene Haugesund og Vindafjord

Valgkrets Haugesund
KandidatFunksjon/valgperiodeBostedYrke/TittelFødt
Kjersti Skogland UrrangMedlem / 4 årHaugesundDaglig leder1961
Marianne BaardsenMedlem / 4 årHaugesundDaglig leder1965
Mary Ann Rasmussen VestreVaramedlem / 1 årHaugesundRektor1958
Valgkrets Vindafjord
KandidatFunksjon/valgperiodeBostedYrke/TittelFødt
Svein Bjarte HoltenMedlem / 4 årVindafjordDaglig leder1961

3. Digitalvalg 13.-17. februar

Valget gjennomføres digitalt og du kan stemme i perioden 13.-17. februar.

For de kundevalgte skal det velges 3 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen – der 2 medlemmer og 1 varamedlem er fra Haugesund og 1 medlem fra Vindafjord.

Det er kundene med bostedsadresse Haugesund, og de som bor i en kommune der banken ikke har avdelingskontor som kan stemme på kandidatene fra Haugesund.  Kunder med bostedsadresse Vindafjord kan stemme på kandidatene fra Vindafjord.

Stemmeberettigede kunder må være myndige og har, og i de siste seks månedene har hatt, et innskudd på minst 2500 kroner. Hver kunde har 1 stemme ved valget.

4. Kunngjøring av kundevalgte medlemmer

Valgresultat for kundevalgte medlemmer til generalforsamlingen i Haugesund Sparebank kunngjøres når valgresultatet er klart. I tillegg sendes det melding til de som blir valgt. 

Generalforsamlingen i Haugesund Sparebank har 24 medlemmer, sammensatt av 13 kundevalgte, 5 valgt av egenkapitalbeviseierne og 6 valgt av de ansatte. Det er 15 varamedlemmer fordelt på 8 kundevalgte, 3 egenkapitalbevisvalgte og 4 ansattvalgte.

Oppgavene til generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, velge styre og valgkomiteer.

Gi oss tilbakemelding