Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Kundevalg 2022
Semdasundet_kveld

Kundevalg 2022

Vi er en kundeeid lokalbank og det betyr at du som kunde kan påvirke hvordan banken styres.

Slik forgår valget

1. Forslag til kandidater er sendt inn

Stemmeberettigede kunder* har fremmet forslag på kandidater som nå er behandlet og satt opp i en valgliste.

2. Valgliste er nå offentliggjort for valgkretsene Haugesund og Vindafjord

KandidatBostedYrke/TittelFødt
Marianne BaardsenHaugesundDaglig leder1965
Yngve FursethHaugesundDaglig leder1971
Anette Friestad HålandHaugesundEnhetsleder1977
Finn Vigleik LotheHaugesundKokk1959
Mary Ann Rasmussen VestreHaugesundRektor1958
Åge WeeHaugesundDaglig leder1965
KandidatBostedYrkes/TittelFødt
Gerd Irene Kvamen ClausenVindafjordDaglig leder1969
Gunvor BakkeVindafjordLeder generalforsamling1964

3. Valgperiode 21.-25. februar

Valget gjennomføres digitalt og du kan stemme i perioden 21.– 25. februar.

For de kundevalgte skal det velges 3 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen – der 2 medlemmer og 1 varamedlem er fra Haugesund og 1 medlem fra Vindafjord. Det er kundene fra Haugesund som kan stemme på kandidatene fra Haugesund og kundene fra Vindafjord som kan stemme på kandidatene fra Vindafjord.

Stemmeberettigede kunder må være myndige og har, og i de siste seks månedene har hatt, et innskudd på minst 2500 kroner. Hver kunde har 1 stemme ved valget.

4. Kunngjøring av kundevalgte medlemmer

Generalforsamlingen i Haugesund Sparebank har 24 medlemmer, sammensatt av 13 kundevalgte, 5 valgt av egenkapitalbeviseierne og 6 valgt av de ansatte. Det er 15 varamedlemmer fordelt på 8 kundevalgte, 3 egenkapitalbevisvalgte og 4 ansattvalgte. Oppgavene til generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, velge styre og valgkomiteer.

Gi oss tilbakemelding