Gå til sideinnhold
Nominasjon_bærekrfatpris

Hvem fortjener Bærekraftprisen 2022?

Bærekraftprisen for Haugalandet og Sunnhordland skal fremheve lokale bedrifter og organisasjoner som viser vei, er bevisste samfunnsaktører, og motiverer andre aktører til å fokusere på bærekraft.

Bærekrfatpris

Rundt omkring i regionen vår er det mange bedrifter og organisasjoner som går foran og tørr å satse på bærekraft, enten det er gjennom sosial inkludering, tilrettelagt arbeid, grønn teknologi, gjenbruk eller gjennom andre bærekrafttiltak. Haugesund Sparebank ønsker å rette fokuset mot dette arbeidet og hedre det med en årlig pris. Vinneren vil motta et lokalprodusert trofé i tillegg til en pengepris på 50 000kr.

Kriterier for å kunne bli nominert:

  • Bidra positivt til bærekraftig utvikling*
  • Være en bedrift eller en organisasjon
  • Være lokalt forankret på Haugalandet eller i Sunnhordland
  • Bidra til at Haugalandet og Sunnhordland er et godt sted å bo og leve
  • Ha en bærekraftig forretnings- eller driftsmodell

For å kunne kåre en verdig vinner trenger vi hjelp til nominasjonen. Er du engasjert i eller kjenner til en bedrift eller organisasjon som jobber for bærekraft, ber vi deg nominere ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Frist for å sende inn din nominasjon er tirsdag 1. november. Årets prisvinner vil bli avslørt i slutten av januar 2023.

*Med bærekraftig utvikling mener vi en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Bærekraftig utvikling tar hensyn til både sosiale, miljømessige og økonomiske forhold, og er i tråd med en eller flere av målene i FNs bærekraftmål. 

Gi oss tilbakemelding