Gå til sideinnhold

En god pensjonsavtale er viktig. Alle bedrifter er forpliktet å ha en avtale for sine ansatte. Derfor bør du velge en avtale dine ansatte vinner på.

Kom i gang med pensjon

En god pensjonsavtale er gull verdt. De fleste arbeidsgivere er forpliktet til å ha en avtale for sine ansatte. Derfor bør du velge en avtale dine ansatte vinner på. Med innskuddspensjon for bedrifter sikrer du lovpålagt sparing på en enkel måte. Ordningen gir også rett til skattefradrag for bedriften.

Pensjonslovene er endret

Fra 2022 er pensjonslovene for privat sektor endret slik at alle ansatte har rett til pensjonsopptjening for lønn fra første dag og første krone. Pensjonsavtalen må derfor tilpasses de nye minstekravene innen 30. juni 2022.

Oppfyller din bedrift de nye kravene i pensjonslovene?

Hvis ikke må du sørge for å få gjort følgende tilpasninger i pensjonsavtalen innen 30. juni 2022:

  1. Pensjonen skal beregnes fra første krone. Pensjonsavtaler der opptjeningen kun gjelder for lønn over 1 G må endres. Dersom din bedrift ikke er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning gjelder ikke dette punktet for dere.                   
  2. Alle ansatte over 13 år og som tjener over rapporteringspliktig lønn i a-meldingen skal meldes inn i pensjonsordningen. Dagens hovedregel om å holde unge ansatte under 20 år, ansatte i små og midlertidige stillinger under 20 % og sesongarbeidere utenfor pensjonsavtalen, gjelder ikke etter 30. juni 2022. 

Pensjonsappen Boost

Dine ansatte får tydelig og forståelig oversikt over pensjonen sin – rett på mobilen.

Med pensjonsappen Boost kan de ansatte enkelt beregne hva som kan bli utbetalt i alderspensjon og følge pensjonskontoens utvikling. De får også oversikt over avtalen sin i folketrygden, opptjent pensjon hos tidligere arbeidsgivere og eventuell egen sparing.

Boost_Frende-768x959

Forenkler for deg

Det viktige ajourholdet er enkelt med nettportaler på alle flater.

Med nettløsningen Bedriftsdialogen er det enkelt å holde avtalen oppdatert. Du kan med få klikk melde ansatte inn og ut av avtalen, registrere sykefravær, endre lønn eller stillingsprosent. Du kan også sjekke fakturahistorikken og finne andre nyttige rapporter.

Bedriftsdialogen er selvsagt tilgjengelig .for deg på mobil, nettbrett og PC

Se film om Bedriftsdialogen