Gå til sideinnhold

Depositumskonto

Skal du leie ut boligen din?  I nettbanken kan du enkelt opprette depositumskonto. Alt du trenger er BankID.

Logg inn i nettbanken, og åpne Meny. Klikk på «Opprett konto» under overskriften «Konto». Her finner du depositumskonto. Følg stegene. Leietaker får en e-post med link til åpning av depositumskonto. Leietaker må ha BankID, men trenger ikke å være kunde hos oss fra før.

Depositumskonto er en konto leietaker og utleier oppretter sammen som en sikkerhet for utleier til dekning av eventuelle krav som måtte oppstå på grunn av mislighold fra leietaker.

Dette er reglene for depositumskonto

  • Depositumet skal innbetales i sin helhet av leietaker ved etablering av depositumskonto. Det er ikke mulig å dele opp innbetalingen.
  • Depositumet skal stå på sperret konto. Ingen av partene kan disponere beløpet på egenhånd så lenge leieforholdet varer.
  • Leietaker registrerer seg som kontohaver.
  • Kontoen disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.
  • Deponert beløp sperres og registreres som sperret på konto.
  • Utleier må ha konto i Haugesund Sparebank hvor husleien betales inn.
  • Haugesund Sparebank må ha kopi av leiekontrakt.

– Vi er den lokale sparebanken som gir tilbake til ditt nærmiljø, som genuint bryr oss om deg, er med deg i gode og dårlige dager, og hvor du kan treffe et menneske når du trenger det.

Gi oss tilbakemelding