Gå til sideinnhold
Nyter sol

Fondssparing

Passer for deg som vil spare langsiktig, og som ønsker høyere avkastning enn å ha pengene på konto. Hvilke type fond som passer for deg avhenger blant annet av ønsket risiko og tidshorisont. Jo lenger du sparer, jo større er sjansene for å få god avkastning.

God avkasting

Bedre forventet avkastning enn banksparing over tid

Ingen bindingstid

Du kan bytte fond, eller ta ut pengene når du vil

Enkel sparemåte

Like enkelt som å spare på konto

Det finnes tre hovedtyper fond:

Rentefond

Et rentefond er et fond som plasserer pengene i rentepapirer som obligasjoner og sertifikater og passer for deg med en tidshorisont fra 2-3 år eller mer. Rentefondene deles inn i hovedkategoriene pengemarkedsfond, obligasjonsfond og andre rentefond.

Aksjefond

Et aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av fondets midler investeres i aksjemarkedet. Aksjefond er inndelt i ulike grupper etter hvor fondets midler skal investeres. Investeringen kan for eksempel være geografisk avgrenset (til Norge, Norden eller Europa) eller på bransje (for eksempel helse, finans eller teknologi).

Aksjefond passer for deg som har en tidshorisont på minst 5 år og som tåler å se at verdiene kan svinge.

Kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond er en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Avkastning og risiko i kombinasjonsfond vil avhenge av fordelingen av rentepapirer og aksjer i fondets portefølje. Jo større aksjeandel i porteføljen, desto høyere forventet avkastning – og risiko.

Gi oss tilbakemelding