Gå til sideinnhold
Eldre på sykkel

De Eldres Boligspareklubb (DEBO)

Stadig flere beholder vitalitet og helse langt inn i pensjonsalderen. Da er ikke institusjon eller trygdebolig alltid et ønskelig alternativ. En boligform som er utformet spesielt med tanke på eldre menneskers praktiske og sosiale behov, vil være bedre. Dette er idéen med De Eldres Boligspareklubb (DEBO).

Hvem kan bli medlem?

Alle som er fylt 40 år, kan bli medlem, både enslige og ektepar. Nye medlemmer betaler en engangsavgift (kontingent) på kr. 1000,-. For å tegne medlemskap kan man kontakte oss i banken, eller Eiendomsmegler A. Det er medlemmene i DEBO som selv velger styret, se ellers vedtektene s. 6 i brosjyren (som du kan laste ned nederst på denne siden) .

Når kan man få tildelt bolig?

Boligene tildeles etter ansiennitet (innmeldingsdato). For øvrig er det en forutsetning at et av husstandsmedlemmene er over 60 år. For medlemmer som er uførepensjonister gjelder ingen aldersgrense.

Boligene blir organisert som frittstående borettslag, og målsettingen var å bygge rimelige boliger. Medlemmer i DEBO vil ha forkjøpsrett når boligene skal omsettes på nytt, slik at de som overtar en ledig leilighet også kan få seg en rimelig bolig.

DEBOs forutsetning var å motarbeide ekstraordinære markedsgevinster ved salg av boligene. På denne måten vil de nye eierne få de samme fordeler som de som først får tildelt bolig. Bankens eiendomsmegler, Eiendomsmegler A, har lang erfaring av salg av ledige boenheter. Ta kontakt for bistand ved salg.

Les mer her: DEBO brosjyre