Gå til sideinnhold

Prisliste nettbedrift

Etablering / Endring (engangskostnad)Pris i kroner
Etableringskostnad (for lag og foreninger kr. 0,-)1500,-
Etablering komplett Cremul til Visma eAccounting (inkludert 1 bruker)500,-
Etableringskostnad ekstra bruker200,-
Tilknytningsavgift for datter i hovedavtale100,-
Tilknytningsavgift pr. konto i fremmed bank100,-
Endring av tjenester100,-
Digipass, åpning av sperret kort (LOCK PIN)100,-
Abonnementsavgift tjenester (pr. mnd)Basis
Filutveksling basisinkl.
Bankavstemminginkl.
Abonnementsavgift tjenester (pr. mnd)Pris i kroner
Ordinær hovedavtale300,-
Autopay hovedavtale / skytjenester400,-
Autopay klient/datteravtale / skytjenester/klient150,-
Klient/datter i hovedavtale50,-
Månedsavgift pr. ekstra bruker50,-
Transaksjoner (pr. transaksjon)Pris i kroner
Betaling med KID1,50,-
Betaling med melding til mottaker4,50,-
Betaling uten kredit kontonummer100,-
Overførsel mellom egne kontoer0,-
Innenlands hastebetaling (SWIFT) *105,-
Lønnsutbetaling pr. lønning / transaksjon1,75,-
Utenlandsbetalingfra 40,-
Fil via FTP, pr kb0,25,-
Fil via FTP, pr fil0,50,-
*Bør ikke brukes uten i samråd med banken.

Betalinger med forfall samme dag og godkjent før kl. 14.00 vil bli effektuert i løpet av samme ettermiddag.

Betalinger med forfall samme dag og godkjent etter kl. 14.00 vil bli effektuert neste bankdag.