Gå til sideinnhold
Hjem / Bedrift / Pensjon bedrift / Innskuddspensjon
Dame og mann prater ved en laptop

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er den klart vanligste løsningen bedrifter bruker for å spare til de ansatte sin pensjon.

Hva er innskuddspensjon?

Bedriften betaler inn en bestemt sum hvert år til de ansattes pensjonskonto. Dette utgjør pensjonssparingen.

Slik fungerer det hos oss

I samarbeid med Frende Forsikring tilbyr vi innskuddspensjon levert av Nordea Liv og den lar deg velge sparing innenfor følgende sparesatser:

  • Inntil 7 prosent av lønn opptil 12 G
  • I tillegg kan du spare inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G

Pensjonen skal beregnes fra første krone.

Minimum sparesats er lovbestemt til 2 % fra 1 G. Bedriften kan velge å spare utover lovens minimum.

Stadig viktigere som ansattgode

Å spare til pensjon for dine ansatte er kanskje det viktigste du gjør for dem. Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattgode for å beholde dine beste folk, og for å være attraktiv når du skal ansatte nye.

Pengene du sparer investeres i fondspakker. Ansatte kan selv velge hvilken fondspakke de ønsker, innenfor avtalen som bedriften har valgt.

Innskuddsfrihet ved uførhet

Innskuddspensjonsavtalen har innskuddsfritak. Det betyr at du slipper å betale innskuddene hvis en ansatt blir ufør. Nordea Liv tar over sparingen, så lenge inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Graden av uførhet avgjør størrelsen på fritaket.

Dekningen gjelder så lenge medlemmet er ufør, og kan maksimalt vare til den ansatte er 67 år.

Gi uførepensjon som ekstra sikkerhet

Hvis du vil gi de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet kan du knytte tilleggsdekningen uførepensjon til avtalen.

Avtalen gir den ansatte penger ved uførhet. Uførepensjon kan gi inntil:

  • 3 prosent av lønn inntil 12 G
  • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
  • Tillegg på 25 prosent av G, begrenset til 6 prosent av lønn

Uførepensjon utbetales fra inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Utbetalingen varer til fylte 67 år. Det er mulig å inkludere barnetillegg.

Andre tilleggsdekninger

Innskuddspensjonsavtalen kan også inkludere ektefelle-, samboer- og barnepensjon. Ektefelle- og/eller samboerpensjon fungerer slik at ektefelle eller samboer får utbetaling hvis den ansatte dør. Barnepensjon gir barn under 21 år utbetaling hvis den ansatte dør.

Gi oss tilbakemelding