Gå til sideinnhold
Håndhilse_bedrift

Bankgaranti

En bankgaranti vil si at vi garanterer utbetaling av et bestemt beløp, dersom bedriften din ikke klarer det innen avtalt tid. 

Trygghet

Det gir trygghet til bedriften og samarbeidspartnere.

Styrke i forhandlinger

Kan være en styrke i forhandlinger og en forutsetning for å vinne en kontrakt.

Økt handlingsfrihet

Gir bedriften økt handlingsfrihet.

Dette er bankgaranti

En bankgaranti er et bindende løfte fra banken om å utbetale et bestemt beløp til en tredjeperson, dersom bankens kunde ikke oppfyller sine forpliktelser. På denne måten fungerer garantien som sikkerhet for mottakeren. Ettersom banken stiller som kreditor, må vi ta pant for å stille sikkerhet for din bedrift. 

Forpliktelsene kan for eksempel være levering av varer, utførelse av oppdrag eller kontantbetaling. Uansett hvilken type forpliktelse tar banken bare på seg ansvaret for betalingen og ikke for å levere den opprinnelige forpliktelsen.

Garantityper kan være entreprenørgaranti iht. norsk standard eller bustadsoppføringsloven, betalingsgarantier, forskuddsgarantier, m.m.

TorsteinLangeland

Trenger du hjelp eller råd? Vi er her for deg!

Gi oss tilbakemelding