Gå til sideinnhold

Avtalegiro

Med AvtaleGiro kan du sende regninger som trekkes automatisk fra mottakerens konto. AvtaleGiro passer godt for bedrifter som fakturerer mange faste kunder.

Fordeler med AvtaleGiro:

  • Fordringer betalt til riktig tid
  • Færre purringer – sparte kostnader
  • Lavere tap på utestående fordringer
  • Korrekt og rask oppdatering av reskontro
  • Bedre forutsigbarhet og likviditetsstyring
  • Kundeidentifikasjon (KID) følger alltid transaksjonen

AvtaleGiro er en løsning som er levert av Mastercard Payment Services.

Gi oss tilbakemelding