Gå til sideinnhold
Logg inn

Bedrift

Utfordrende tider

For mange bedrifter har forutsetningene for å drive forretning endret seg dramatisk på få dager. Bedrifter over hele Haugalandet opplever avbestillinger, kanselleringer og mangel på kritiske leveranser fra underleverandører, og får uventede og kortsiktige likviditetsutfordringer. Om dere har ting dere ønsker å diskutere med oss, er dere alltid velkomne. I krevende tider er det ekstra viktig at vi snakker sammen og finner løsninger.

Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter

Myndighetene tar grep for å hjelpe næringslivet og har innført en garanti- og låneordning for å sikre bedre likviditet i bedriftene. Regjeringen innfører en statsgaranti på 90 prosent for nye lån for små og mellomstore bedrifter som er rammet av koronautbruddet. Dette er et viktig tiltak for å sikre bedrifter og arbeidsplasser fremover.

Her kan du lese pressemeldingen fra Regjeringen

For å bedre din bedrifts likviditet, kan vi hjelpe deg med

 • Nytt likviditetslån
 • Avdragsfrihet i en periode, på eksisterende og nye lån
 • En økning av kassekreditten kan vurderes i en periode, for å støtte opp om store svingninger i likviditeten
 • Våre rådgivere kan hjelpe deg å se om det er mulig å gjøre andre likviditetsgrep i bedriften

 

Likviditetslån

.

Likviditetslånene med statsgaranti har i utgangspunktet samme betingelser som et tilsvarende lån til en tilsvarende låntaker ville hatt i en normal markedssituasjon.

Likviditetslån kan også gis med mulighet for avdragsfrihet.

Eventuelle endringer i kravene fra myndighetene vil ikke medføre justeringer i vilkårene.

Myndighetene har stilt følgende krav til likviditetslån

– Gjelder små og mellomstore bedrifter som på grunn av koronautbrudd står overfor akutt likviditetsmangel.

– Bedriften må være lønnsom i en normalsituasjon, og skal ikke ha vært i økonomiske vansker per nyttår. F.eks. må bokført egenkapital, inkl. akkumulert underskudd, være minst 50% av aksjekapital.

– Likviditetslån til hver bedrift skal samlet sett ikke overstige to ganger lønnskostnader i 2019, 25% av omsetning i 2019, og 50 millioner kroner.

– Nedbetalingstid på maksimalt 3 år.

Avdragsfrihet

Avdragsfrihet er et nyttig verktøy i perioder med usikkerhet knyttet til likviditet.

I den vanskelige perioden vi nå er inne i har vi tatt bort behandlingsgebyret og har en veldig lav terskel for å innvilge avdragsfrihet i inntil 3 måneder i første omgang.

Kassekreditt

Midlertidig tilleggskreditt til bedrifter som har behov, er også et aktuelt tiltak.

Her er tips til grep du kan foreta i bedriften din

 • Forsøk å unngå likviditetspress ved å passe på kontantstrømmen, få inn utestående beløp
 • Se til at du har god kostnadskontroll
 • Sjekk gjerne med utleier om du kan få redusert eller utsatt husleie for en periode
 • Gå i dialog med leverandører for å få på plass en betalingsavtale, eventuelt forlenge kredittid med mer enn 14 dager
 • Opplever du mangel på kritiske leveranser fra underleverandører, bør du vurdere å skaffe det fra andre leverandører
 • Vurder å legge til en eller flere brukere i nettbedrift, i tilfelle ansvarlig for betaling og lønn skulle bli syk
 • Det kan også være fordelaktig å gi en eller flere brukere rettigheter til å godkjenne betalinger, i tilfelle ansvarlig for godkjenning skulle bli syk
 • Opprett BankID på mobil, det er mer praktisk for å logge inn i nettbedrift
 • Planlegg utbetalinger frem i tid
 • Vær på vakt mot svindel

 

Her har samlet viktig informasjon vedrørende Koronaviruset

 

Trenger du hjelp eller råd, ta kontakt med bedriftsrådgiveren din eller send oss en mail på bedrift@haugesund-sparebank.no. Kontaktinformasjon til din rådgiver finner du under.

Torstein Langeland

Banksjef Kreditt (nestleder)
52 70 50 35

Anne Velde Vikse

Bedriftsrådgiver
52 70 50 12

Hans Olav Omland

Senior bedriftsrådgiver
52 70 50 41

Morten Vestvik

Bedriftsrådgiver
52 70 50 30

Paal Nebylien
Lars Olav Larsen

Banksjef Vindafjord
52 70 51 42

Anne Hamre

Kundekonsulent
52 70 50 37

Knut Austreim

Kundekonsulent
52 70 50 36

Til toppen