Gå til sideinnhold

Prisliste verdipapirhandel

Omsetning av verdipapirerPris
Kurtasje (børsnoterte aksjer)0,50% av omsatt beløp
Miniumum (børsnoterte aksjer)kr. 500,- pr handel
Kurtasje (unoterte aksjer)0,50% av omsatt beløp
Minimum (unoterte aksjer)kr. 500,- pr handel
Tegningsretter0,50% av omsatt beløp, minimum kr 60,-
Aksjehandel på internettPris
Norske børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis0,05% av omsatt beløp, min kr. 95,- pr. handel
Mer enn 20 internett-handler i en kalendermåned gir pris
påfølgende kalendermåned
0,05% av omsatt beløp, min kr. 49,-
Kurs.info – Oslo Børs 15. min forsinkelse kr. 0,-
Realtidskurs, per månedkr. 12,50,-
Realtidskurs med dybde, per månedkr. 125,-
Konto i verdipapirsentralen (VPS konto)Pris
Etablering / Endring av faste konto-opplysninger / avslutning av kontokr. 0,-
Årsgebyrkr. 0,-
Overføring av fondsaktiver (pr. overførsel)kr. 75,-
Flytting av totalbeholdningkr. 100,-
Frigivelse av verdipapirer (ikke til Norne)kr. 100,-
Handels / spørrefullmakt (ikke til Norne)kr. 100,-
Etablering / endring / sletting av rettighetkr. 200,-
Innløsning av obligasjonsbeholdning (put)kr. 75,-
VPS-gebyret belastes konto. Dersom konto ikke er oppgitt, sendes giro og kr. 50,- i faktureringsgebyr påløper.