Gå til sideinnhold

Prisliste utlån

Renten på boliglån med flytende rente fastsettes individuelt. Hvilken rente du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet, risiko og eksisterende kundeforhold.

Utlån (priser gjelder fra 01.04.2022)Nominell rente fraEffektiv rente fra
BSUStart innenfor 85% av markedsverdi.
For deg mellom 18 og 33 år som kjøper din
første bolig.
Over kr. 20000002,35%2,42%
Under kr. 20000002,55%2,62%
BSUlån innenfor 85% av markedsverdi.
For deg mellom 18 og 33 år.
Over kr. 20000002,55%2,62%
Under kr. 20000002,75%2,83%
Grønt boliglån2,24%2,31%
Boliglån innenfor 75% av markedsverdiOver kr. 20000002,65%2,72%
Under kr. 20000002,80%2,92%
Fleksilån innenfor 60% av markedsverdi *Over kr. 20000002,55%2,62%
Under kr. 20000002,75%2,83%
Lån med pant i bil og båtTa kontakt for tilbud.
Annen sikkerhet6,95%7,22%
Forbrukslån uten sikkerhet12,95%13,77%
Standard innbetalingsform er løpetid inntil 30 år og månedlig terminlengde. Automatisk belastning av konto uten melding kr 50,pr mnd. Automatisk belastning av konto med melding kr 60,pr mnd. Giroinnbetaling kr 75,pr mnd.
Renten regnes etterskuddsvis og legges til lånet (kapitaliseres) ved innbetaling av terminbeløpet (vanligvis ved forfall/månedlig). Effektiv rente er beregnet inkl. etableringsomkostninger, provisjon, terminomkostninger og depotomkostninger.*) Provisjon 0,016% pr mnd. ( 0,05% pr kvartal )
Kreditt (priser gjelder fra 13.05.2022)Nominell renteOrd. prov. per. kvartalUtnyttelsesprov. over 60% utn.
Studentkreditt8,75%
Personkontokreditt*12,25%0,50%0,50%
Landbrukskonto kreditt**5,25%
Byggelånfra 4,95%0,50%
*) Termingebyr kr. 50,- pr. måned
**) Fornyelsesprovisjon landbrukskreditter kr. 30,- pr. måned
BehandlingsbegyrPris
Behandlingsgebyr lån PM0,20% av lånebeløp. Min kr. 1.500,- Maks 5.000,-0,20%
Behandlingsgebyr byggelån PMmin. 3.000,0,25%
Endring løpende lån400,
Fornyelse fleksilån400,
DepotPris
Depotgebyr nytt pant1.000,-
Depotgebyr eksisterende pant500,-
Depotgebyr endring av pant750,-