Gå til sideinnhold

Prisliste utlån

Renten på boliglån med flytende rente fastsettes individuelt. Hvilken rente du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet, risiko og eksisterende kundeforhold.

Utlån Nominell rente fraEffektiv rente fra
BSUStart innenfor 85% av markedsverdi.
For deg mellom 18 og 33 år som kjøper din
første bolig.
3,79%3,94%
BSU-lån innenfor 85% av markedsverdi. For deg mellom 18 og 33 år.3,89%4,05%
Grønt boliglån3,69%3,84%
Boliglån innenfor 75% av markedsverdiOver 2 000 000 kr4,05%4,21%
Under 2 000 000 kr4,20%4,37%
Fleksilån innenfor 60% av markedsverdi *Over 2 000 000 kr3,95%4,39%
Under 2 000 000 kr4,15%4,56%
Lån med pant i bil og båtTa kontakt for tilbud
Annen sikkerhet8,25%10,02%
Forbrukslån uten sikkerhet14,25%17,38%
Standard innbetalingsform er løpetid inntil 30 år og månedlig terminlengde. Automatisk belastning av konto uten melding 50 kr pr mnd. Automatisk belastning av konto med melding 60 kr pr mnd. Giroinnbetaling 75 kr pr mnd.
Renten regnes etterskuddsvis og legges til lånet (kapitaliseres) ved innbetaling av terminbeløpet (vanligvis ved forfall/månedlig). Effektiv rente er beregnet inkl. etableringsomkostninger, provisjon, terminomkostninger og depotomkostninger.*) Provisjon 0,016% pr mnd. ( 0,05% pr kvartal )
Kreditt Nominell rente
Nominell rente per 11.11.2022Ordinær provisjon pr. kvartalUtnyttelsesprovisjon over 60% utn.
Studentkreditt9,50% 9,95%
Personkontokreditt*13,25%13,75%0,50%0,50%
Landbrukskonto kreditt**6,00% 6,45%
Byggelånfra 5,75%fra 6,25%0,50%
*) Termingebyr 50 kr pr. måned
**) Fornyelsesprovisjon landbrukskreditter 30 kr pr. måned
BehandlingsbegyrPris
Behandlingsgebyr lån PM0,20% av lånebeløp.
Min 1 500 kr Maks 5 000 kr
0,20%
Behandlingsgebyr byggelån PMMin. 3 000 kr0,25%
Endring løpende lån400 kr
Fornyelse fleksilån400 kr
DepotPris
Depotgebyr nytt pant1 000 kr
Depotgebyr eksisterende pant500 kr
Depotgebyr endring av pant750 kr