Gå til sideinnhold

Prisliste: Daglig bruk av banken

Sjekk / BankremisserPris
Bankremisser /gavesjekker med omslagkr. 100,- + porto
GiroPris
Konto belastet (girokasse/skranke)kr. 50,-
Konto belastet (girokasse/skrakne) Seniorkunderkr. 25,-
Utbetalingsanvisning, innløsning for kunderkr. 0,-
Giro i retur p.g.a. manglende dekningkr. 95,-
Giro i retur p.g.a. mangelfull utfyllingkr. 95,-
Avtalegiro / Autogirokr. 2,-
Avtalegiro Seniorkontokunderkr. 0,-
Avtalegiro varsel bankkr. 2,50
Avtalegiro varsel mottakerkr. 1,50
Avtalegiro betalingsvarselkr. 5,-
Brevgirokr. 10,- + porto
Brevgiro Seniorkontokunderkr. 0,- + porto
Brevgiro uten mottakers kontonr.kr. 75,- + porto
Brevgiro m/kvitteringsliste (næringslivskunder)kr. 7,50
Brevgiro portoPostens takster
eFakturakr. 0,-
OCR giro arkiv Netskr. 0,75
Giroblanketter med påtrykk, pr. stk.kr. 10,-
OverførslerPris
Til samme kundes konto innen konsernkr. 0,-
Til annen kunde innen konsern u/meldingkr. 0,-
Til annen kunde innen konsern m/meldingkr. 20,-
Lønnsoverføringer, pr. mottakerkr. 30,-
Oppgjør av konto, m/oppgavekr. 0,-
Oppgjør av konto, motkontoavslutningkr. 0,-
Straksbetalingkr. 10,-
Faste oppdragPris
Fast overførsel mellom konti i egen bank u/meldingkr. 0,-
Andre faste innenlandske overførsler u/meldingkr. 20,-
Andre faste innenlandske overførsler m/melding til kreditor el. debitorkr. 40,-
Andre faste innenlandske overførsler m/melding til kreditor og debitorkr. 50,-
Brev sendes kunden om manglende dekningkr. 95,-
Oppdrag sendes i retur til kundenkr. 95,-
Kopi av bilagPris
Pr. kopi av bilag fra eget arkivkr. 15,-
Pr. kontoutskrift inntil 18 mndr. tilbakekr. 50,-
Pr. kontoutskrift mer enn 18 mndr. tilbakekr. 75,-
Utskrifter utover inneværende og forrige år, etter medgått tid (som ikke skyldes feil i banken etc).kr. 400,- pr. time
Pr. årsoppgavekr. 100,-
Utskrift i kasse, siste transaksjonerkr. 20,-
Oppdrag yngre enn 12 mndr. herav kr. 26,- til Netskr. 50,-
Oppdrag eldre enn 12 mndr. herav kr. 64,- til Netskr. 70,-
NattsafePris
Av opptelt beløp pr. pose, 0,5 promille, min.kr. 50,-
Ved krav om kvittering i retur, betales porto (A-post) i tilleggPostens takster
Veksling av myntPris
Egne kunder kr. 3,- pr. rull, minimumkr. 10,-
Ikke kunder kr. 10,- pr. rull, minimumkr. 20,-
Porto oversiktPris
Postens portotakster gjelder
DepositumskontoPris
Husleiedepositum, pr. avtale,opprettet på bankkontorkr. 1 000,-
Husleiedepositum, pr. avtale,opprettet i nettbankkr. 500,-
NB! Husleien må godskrives konto hos oss.
Avtaler om betaler-tjenester og betalingsmottaker-tjenester (gjelder næringskunder)Pris
Etablering av Autogiro, AvtaleGiro,efaktura,OCR giro, Direkte Remittering og eGiro innbetaling, pr produktkr. 1 500,-
Fast månedsavgift for ovennevte produkter, pr produktkr. 70,-
Filforsendelse til og fra Nets, pr konto, pr filkr. 3,-
OCR-giro arkiv Nets, pr transaksjonkr. 0,75
AvtaleGiro varsel mottaker, pr transaksjonkr. 1,50
AvtaleGiro varsel bank, pr transaksjonkr. 4,-
Autogiro, pr transaksjonkr. 4,-
efaktura, pr transaksjonkr. 3,-
Direkte remittering m/KID, , pr transaksjonkr. 2,50
Direkte remittering lønn, pr transaksjonkr. 4,-
Direkte remittering u/melding, pr transaksjonkr. 3,-
Direkte remittering m/melding, pr transaksjonkr. 7,50
Etablering AvtaleGiro med elektronisk signeringkr. 500,-
Signeringskostnad mottakerkr. 8,-
Signeringskostnad betalerkr. 6,-
Etablering eFaktura ( pris etter nærmere avtale )Pris etter avtale
Etablering CREMUL – avtalekr. 500,-
eFaktura B2B (gjelder Næringskunder)Pris
Etablering av B2B utstederavtalekr. 5 000,-
Etablering av B2B mottakeravtalekr. 5 000,-
Fakturautsteder, abonnement pr. månedkr. 70,-
Fakturamottaker, abonnement pr. månedkr. 70,-
Pris pr utsendt fakturakr. 2,-
Pris pr vedlagte dokument tilknyttet fakturakr. 1,-
Pris pr mottatt fakturakr. 2,-
Pris pr faktura, regnskapsmessig arkiv i 10 år, eks mvakr. 0,79
Web – Faktura (gjelder Næringskunder)Pris
Etablering av WEB – Fakturakr. 500,-
Abonnementspris pr måned (belastes halvårlig med kr. 420,-)kr. 70,-
Pris pr webfakturakr. 5,-
Pris pr vedlagte dokument til fakturaenkr. 1,-