Gå til sideinnhold
Miljøfyrtårn

Banken som Miljøfyrtårn

Haugesund Sparebank har vært stolt Miljøfyrtårn siden 2009.

Dette har vært en motiverende prosess – som vi ser gode resultater av. Fokuset har gjort oss mer bevisste, og bedre rustet til å utarbeide handlingsplaner i forhold til for eksempel energiforbruk, avfallshåndtering og mindre bruk av papir. Det er motiverende å se sammenhengen mellom miljøinnsats og reduserte kostnader!

Miljøfyrtårn er en miljøsertifiseringsordning som er beregnet på små og mellomstore bedrifter i offentlig og privat sektor. Bedriften må innfri generelle krav og spesifikke bransjekrav som går på blant annet avfall, energi, transport, innkjøp og arbeidsmiljø for å bli sertifisert. Miljøsertifiseringen skal hjelpe og kvalitetssikre at bedrifter/organisasjoner driver miljøvennlig og lønnsomt.

Klima- og miljørapport for 2021

Her kan du lese mer om Miljøfyrtårn.

Gi oss tilbakemelding