Gå til sideinnhold

Dette betyr bærekraftmålene i praksis

Basert på bankens målsetting om å være en pådriver for bærekraftig utvikling, FNs bærekraftsmål 5, 8, 11 og 13 og avdekte vesentlige temaer, har Haugesund Sparebank følgende strategiske mål: 

Oss selv – vi skal:

 • Være et klimanøytralt foretak på eget klimaforbruk innen 2024
 • Øke fokus på bærekraft internt, og bygge kompetanse og forståelse hos alle våre ansatte
 • Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte
 • Sikre likestilling ved ansettelser, posisjoner, arrangementer og styrende organer
 • Tilrettelegge for at ansatte i permisjon og med småbarn skal ha like muligheter for ansettelse og forfremmelse/posisjoner som alle andre ansatte

Kunder og leverandører – vi skal:  

 • Tilby kundene våre bærekraftige produkter og tjenester
 • Gjennom god rådgivning, tjenester og dialog bidra til å fremme økonomisk selvstendighet og likestilling hos våre kunder
 • Gi god støtte og opplæring i bruk av digitale verktøy hvor våre kunder kan håndtere sin hverdagsøkonomi
 • For næringslivskunder med kreditteksponering over en terskelgrense skal det ved nye kredittforespørsler gjennomføres ESG-vurdering. Utvikling måles årlig.
 • Samarbeide med og stille gjensidige krav til våre leverandører og samarbeidspartnere
 • Søke eksterne samarbeidspartnere på Grønn konkurransekraft

Samfunnet – vi skal:

 • Bidra til bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling gjennom finansiering til lønnsomme bedrifter som genererer arbeidsplasser og vekst i regionen
 • Gi unge voksne en mulighet til arbeidserfaring
 • Bruke våre sponsormidler aktivt for å fremme aktivitet, god helse, kulturliv og sosialt fellesskap lokalt
 • Prioritere allmennyttige tiltak som fremmer bærekraft gjennom gavefondet
 • Bruke vår posisjon til å påvirke lag og foreninger til å gi begge kjønn like muligheter
 • Fasilitere møteplasser for nystartede og veletablerte små og mellomstore bedrifter for samarbeid, kunnskapsdeling og kompetanseheving
 • Bidra aktivt til å redusere økonomisk kriminalitet, hvitvasking, svindel og korrupsjon, via vårt hvitvaskingsarbeid.
 • Jobbe for å gjøre Haugalandet til en attraktiv region for de som vurderer å flytte hit, og de som bor og jobber her.

De strategiske målene dekker områder innenfor både miljø (Environmental), samfunn (Social) og styringsmessige forhold (Governance).

Gi oss tilbakemelding