Gå til sideinnhold
Logg inn
Publisert:

Dette er de 4 bærekraftsmålene som vi har valgt ut:

5. Likestilling mellom kjønnene

5. Likestilling mellom kjønnene

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Alle ansatte kurses

I perioden september 2021 – april 2022 vil fokuset være på disse fire målene.

– Vi startet med bærekraftsmål 13, «Stoppe klimaendringene», i september. Alle ansatte kurses gjennom foredrag, workshops og felles aktiviteter.

I slutten av september var alle bankens ansatte engasjert i en stor søppelaksjon i Haugesund. Noe som høyst sannsynlig blir en meningsfull tradisjon i mange år framover.

Søkelyset på miljøvern er ikke noe nytt for oss i Haugesund Sparebank. Siden 2008 har vi vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Det betyr at banken er mer bærekraftig på områder som transport, avfallshåndtering, energibruk og innkjøp.

– Vi var en av landets første banker som gav tilbud om grønt boliglån. I samarbeid med Haugaland Kraft får kunder tilbud om et rimeligere lån hvis de velger solcellepanel. Målet er å utvikle flere slike grønne produkter som belønner bærekraftige løsninger.

 

Vil fremme likestilling

Med flere kvinner i ledende stillinger er vi i Haugesund Sparebank allerede et forbilde når det kommer til likestilling. Med tanke på dette spesifikke målet ønsker vi å sette søkelys på hvilke utfordringer som finnes på Haugalandet.

– Som bank vil vi være bevisst på å bruke vår stilling til å fremme likestilling på alle nivåer i egen virksomhet og samfunnet ellers.

Vi vil støtte unge arbeidstakere

Bærekraft mål 8 handler om anstendig arbeid og økonomisk vekst.

– Her vil vi sette søkelys på unge arbeidstakere. Hvordan kan vi være en ressurs for dem? Vi ønsker å jobbe for bærekraftige arbeidsplasser og grønn vekst på Haugalandet. I eget hus vil vi fortsette med å utvikle et trygt og godt arbeidsmiljø.

Vi vil skape bærekraftige byer og bygder

FN peker på at finansnæringen vil ha en lederrolle for å oppnå bærekraftsmålene. Helt siden 1928 har vi i Haugesund Sparebank vært sentral i oppbyggingen av regionen.

– Det er vi som finansierer næringslivet. Framover vil det stilles stadig strengere krav til oss med tanke på bærekraftige tjenester og finansiering av nyetableringer og nye boliger i privatmarkedet. Årlig støtter vi cirka 150 lag og foreninger, og håper vi kan ha en positiv påvirkning på dem med tanke på å satse bærekraftig. Denne påvirkningen vil helt klart ha størst effekt hvis vi går foran som et forbilde og har alt på stell i eget hus.

For å følge opp bærekraftsmålene og utvikle disse videre søker banken i disse dager etter en bærekraftsansvarlig på fulltid.

– For oss er ikke satsingen med bærekraft et prosjekt med start og slutt. Derfor trenger vi å styrke staben med en person som brenner for saken. Håpet er at vi får inn en person som kan bli en ressurs for bærekraft, ikke bare i banken, men for hele Haugalandet.

Tips for å bli mer bærekraftig

Alle har vi et kollektivt ansvar for miljøet og det å leve bærekraftig. Dine små skritt er kanskje små, men de skaper noe positivt og betyr noe. Noen må gå foran og her har vi alle et ansvar.

Mål 5: Søkelys på likestilling

 • Hev stemmen din. Tør du å si fra om du ser noen som blir diskriminert på grunnlag av kjønnet sitt? Uansett om det er på jobben, skolen, nett, eller bussen?
 • Bli bevisst på at du ikke gjør og sier ting som er basert på fordommer og generalisering av kjønn.
 • Inspirerer kvinner til å ta ansvar styrerom og lederstillinger.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Vær en bevisst forbruker, og velg produkter fra bedrifter som er åpne om vilkårene til arbeiderne og behandler dem bra. Halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin.
 • Få kvittering på varer og tjenester. Reduserer uformelt og svart arbeid.
 • Bruk dine talenter til å skape arbeidsplasser, og tør å satse på ungdommer og kvinner.

Mål 11: Skape bærekraftige byer og bygder

 • Spør ut om de har en plan for bærekraft i ditt lag og forening
 • Oppmuntre din arbeidsplass til å bli sertifisert som Miljøfyrtårn
 • Tenk bærekraftige løsninger hvis du bygger nytt hus/leilighet. Bruk miljøvennlige løsninger som solcelleteknologi.
 • Ta vare på de grønne lungene, grøntarealer som finnes rundt deg.
 • Vær en god nabo
 • Tenk miljø, bruk sykkel og kollektiv transport.
 • «Handla hima» – bruk dine lokale butikker, så bygger du opp lokalsamfunnet ditt.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Hva kan du gjøre for å begrense klimautslipp? Her er noen enkle tips som en start.

 • Ikke kast mat og planlegg innkjøpene dine bedre
 • Skru av lysene når du går ut av rommet/hjemmefra
 • Kan du senke innetemperaturen noen få grader?
 • Spis mindre kjøtt
 • Kjøp tjenester og opplevelser som gaver, i stedet for varer
 • Tenk gjenbruk, og kjøp gjerne brukt.
 • Kjøp elektrisk bil
 • Fiks ting som er ødelagt, i stedet for å kjøpe nytt.
 • Fly mindre og bruk heller andre, mer miljøvennlige transportmidler

 

Til toppen