Gå til sideinnhold
Logg inn
Publisert:

Om Vippsnummer Handlekurv

 • Enkel opplistning av varer (ikke bilder)
 • Automatisk summering av varer i handlekurv
 • Mulighet for å sette rett momssats
 • God oversikt over hva man har solgt i VippsPortalen
 • Gratis matriell (QR- og Vippsnummer-plakater etc.)
 • Koster 2,25% av beløpet (1,75% for veldedige organisasjoner)

Om Vippsnummer Valgfritt beløp (vanlig Vippsnummer)

 • Kunden legger inn beløpet selv
 • Mulighet for å kategorisere betalingene for enklere etterarbeid (Eks. en campingsplass kan ha kategoriene Overnatting, Minigolf, Kiosk osv.)
 • Rapporter i VippsPortalen eller på e-post.
 • Gratis materiell (QR- og Vippsnummer-plakater etc.)
 • Koster 1,75% av beløpet (1,5% for veldedige organisasjoner)
Til toppen